Monthly Archives: April 2016

निखळ सत्य आणि राजकीय सत्य

This is the Marathi translation of https://mariawirthblog.wordpress.com/2016/04/17/truth-and-political-correctness/ काही निमित्ताने मी जर्मनीमध्ये गेले असताना माझ्या प्राथमिक शाळेतील मित्रमैत्रिणींची भेट झाली. त्यातल्या दोघी जणींची तर गेल्या ५० वर्षांत भेट झाली नव्हती. आणि इतक्या दीर्घ काळात आमच्यांत खूप बदल झाला होता. त्यामुळं ओळखणं कठिणही जात होतं. असो. तर आमच्या बोलण्याची गाडी गावातील तुर्की समाजाकडे वळली. ६,००० वस्तीच्या त्या गावात […]

Truth and political correctness

Some years ago, on a visit to Germany, I met with a few friends from primary school times. Two of them I hadn’t seen for over 50 years, but we were quickly familiar again after we got used to our new (elderly) look. The conversation veered to the Turks in town, around 600 of the […]