Monthly Archives: January 2018

भारतामधील जातिव्यवस्थेला आणि ब्राह्मणांना ठोकणे, ह्यामागं एक सुसूत्र योजना आहे.

This is the Marathi translation of https://mariawirthblog.wordpress.com/2017/09/13/the-bashing-of-brahmins-and-indias-caste-system-has-an-agenda/ पश्चिमेकडील सामान्य लोकांना भारताविषयी खरी माहिती फारच थोडी असते. मात्र, भारतामधील जातिव्यवस्था अमानुष आहे इतकी एक बाब सर्वांना माहीत आहे. आणि ती व्यवस्था त्यांच्या हिंदुधर्माचंच महत्त्वाचं अंग आहे, असंही बहुतेकांना माहीत आहे. सर्व जातीतील ब्राह्मण जात सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्या जातीची माणसं खालच्या जातींना, त्यातल्या त्यात हीनतम जातीच्या […]

English medium education weakens India. The PISA test proved it

It is no secret why the British replaced the indigenous education system and Sanskrit gurukuls with English education. They wanted to create a class of Indians who think like the British and in this way weaken India. Sanskrit culture und Vedic knowledge were the backbone of Indians. This backbone had to be broken. English medium […]